Opća bolnica Šibensko-kninske županije

  • Slika /2020 Vijesti/1..jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Opća bolnica Šibensko-kninske županije je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici oftalmologije i dermatologije i ostalim dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije"

Opća bolnica Šibensko-kninske županije je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici oftalmologije i dermatologije i ostalim dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 46.096.698,09 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“. 

Provedba projektnih aktivnosti je trajala od 09. ožujka 2018. godine do 10. ožujka 2020. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno početkom srpnja 2020. godine.  
Projektom je osigurano ulaganje financijskih sredstava u izgradnju i opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije odjela oftalmologije i dermatologije čime će se omogućiti kvalitetniji uvjeti pružanja zdravstvene usluge te će se povećati broj prijema pacijenata u dnevnim bolnicama za 13,7% do 2023. godine, a istovremeno smanjiti broj prijema pacijenata na akutne bolničke odjele.  

Izgradnja dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije odjela oftalmologije i dermatologije prostire se na 1.256,59 m²  te uključuje rekonstruiranu i dograđenu trafostanicu s agregatskom stanicom. Za dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije odjela oftalmologije i dermatologije je nabavljeno preko 200 komada različite dijagnostičko-terapijske te medicinske i tehničke opreme. 

Projektom je osigurano provođenje tzv. „horizontalnih politika“ EU kojima se između ostaloga osigurava poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije na radnom mjestu te načela jednakog pristupa za osobe s invaliditetom. 

Ovaj projekt je usklađen s ciljevima Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016. te je ovim projektom ostvaren doprinos Specifičnom cilju 9a2. Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ kroz koji se povećanjem kapaciteta obrade pacijenata u dnevnim bolnicama smanjuje broj prijema na akutne bolničke odjele kao najskupljeg oblika liječenja pacijenata čime se doprinosi poboljšanju učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja u Republici Hrvatskoj. 

Pisane vijesti