Pomoćnici ministra

U ministarstvu se može imenovati jedan ili više pomoćnika ministra. Pomoćnika ministra imenuje Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi. Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.

U Ministarstvu zdravstva imenovani su:
 
  •  dr. sc. Ružica Palić Kramarić, dr. med.
  •  prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med. 
  •  Gordan Žanić, dipl. oec.
  • dr. sc. Mate Car