Javnozdravstvena zaštita

Samostalni sektor za javnozdravstvenu zaštitu obavlja upravne, stručne i druge poslove koje se odnose na:
 

  • provedbu nacionalnih i europskih javnozdravstvenih politika za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša
  • prati i predlaže mjere za unaprjeđenje zaštite zdravlja ljudi i okoliša u području zaštite od buke, zaštite od neionizirajućih zračenja, genetski modificiranih organizama, sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, ograničavanja uporabe duhana i srodnih proizvoda, kemikalija, biocidnih proizvoda.

OBAVIJEST O PROMJENAMA U VEZI IZDAVANJA RJEŠENJA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
 
Od 1. travnja 2019. godine stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 115/2018) doći će do promjene u provedbi postupaka izdavanja sljedećih rješenja iz nadležnosti Ministarstva zdravstva:
  • rješenje o provedenim mjerama zaštite od buke (članak 9. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)
  • rješenje o ispunjavanju uvjeta za pušačke prostore i prostore za pušenje (članak 33. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18)
  • rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalije  (članak 16. Zakona o kemikalijama („Narodne novine“, broj 18/13  115/18)
  • rješenje kojim se odobrava  subjektu u poslovanju s hranom registracija i upis objekta u Upisnik registriranih subjekata i objekata (članak 39. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“, broj 84/15). 


Od 1. travnja 2019. godine zahtjevi za izdavanjem navedenih rješenja s pratećom dokumentacijom dostavljat će se na sljedeću adresu:

Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200a
10000 Zagreb

Odgovarajuće  upute u smislu navedenih promjena dostupne su na službenim mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva (www.miz.hr).