Kontakti

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu obavijest.
Ustupanjem Vaših osobnih podataka putem navedenih kontakata potvrđujete kako ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na opisani način i svrhu. Također, ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka. Slanjem poruke sa osobnim podacima ujedno dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka od strane Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb (“voditelj obrade”), u svrhu obrade i odgovora na vaš podnesak (čl.6. GDPR). Osobni podaci se ne prenose trećim stranama, osim u situacijama kada se radi o podnesku koji zahtijeva izvršenje obrade podataka u ime voditelja obrade (čl.28. GDPR). Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje (u smislu čl.22. GDPR) se ne koristi. Voditelj obrade će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
Vaši osobni podaci će biti obrisani unutar 6 mjeseci od dana kada je podnesak riješen. Sukladno primjenjivom pravu, imate pravo na pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, prigovor, povlačenje privole i prenosivost podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Nadalje, imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, a u svezi s obradom vaših podataka od strane voditelja obrade. U svrhu izvršavanja svojih prava u odnosu na voditelja obrade ili ako imate pitanja možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka voditelja obrade: zastita.podataka@miz.hr.Ministarstvo zdravstva

Adresa: 

Ksaver 200a 
10000 Zagreb

 

  • Telefonska centrala:

tel:  01 46 07 555
fax: 01 46 77 076

 

  • Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@miz.hr

 

  • Besplatni Bijeli telefon: 

tel: 0800 7999

 

  • Upiti vezano za EU fondove:

eu.fondovi@miz.hr

 

  • Upiti predstavnika medija: 

glasnogovornik@miz.hr

 

  • Upiti građana:

pitajtenas@miz.hr

 

  • ​Povjerenik za etiku:

mr.sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur. - telefon 01/4607-549, email: jasminka.katicbubas@miz.hr


 

​Gdje se nalazimo:

 
 

Pučka pravobraniteljica:

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti pučkoj pravobraniteljici na sljedeće adrese: